II CONCURSO FOTOGRÁFICO

“OUTRA PANIFICADORA É POSIBLE”
II Concurso fotográfico sobre La Panificadora

II CONCURSO DE FOTOGRÁFICO “OUTRA PANIFICADORA E POSIBLE”

Participantes:
Parellas de alumnas e alumnos dos niveis educativos de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional de centros públicos e concertados.

Temática:
Arquitectura industrial: A PANIFICADORA

Bases:
Técnica e estilo libre
As imaxes serán enviadas en arquivos dixitais jpg, cun peso máximo de 10 Mb, á dirección de:
info@outrovigo.com

As fotografías deberán ir acompañadas dun documento de texto coa seguinte información:
• Título e data da toma da fotografía
• Datos dos concursantes
• Foto da parella concursante
• Breve comentario de estilo libre de 100 palabras como máximo, sobre o tema e a foto

Premios:
Dous premios por cada nivel educativo, consistentes en:
• Unha cámara dixital compacta para as persoas autoras das fotos premiadas
• Realización de un obradoiro de fotografía dixital sobre manexo da cámara e aspectos básicos da técnica fotográfica.

Formación do xurado:
• Membros de Outrovigo
• Un membro de FOANPAS
• O Profesor do obradoiro

O xurado descartará as fotos que non reúnan un mínimo de calidade ou que puideran resultar agresivas u ofensivas aos protagonistas delas.

Dereitos: Reserváranse os dereitos das foto gañadoras; en ningún caso reserváranse os dereitos do resto de fotos presentadas ao concurso.

O envío realizarase a partir do 1 de marzo ata o 1 de outubro .
A resolución do concurso e a data e lugar de entrega comunicarase o 15 de outubro de 2014